tzappa.net BG EN

Онлайн преобразувател на мерни единици


Web version 0.4 beta

Copyright © 2006,2012 tzappa.net


Забележка:

Авторът не носи отговорност за достоверността на данните при преминаване от една мерна единица в друга!

Точността при пресмятанията е ограничена до 8-мия знак.


За контакт:

Пишете ми на адрес: e-mail